Ποιοί Είμαστε

Η δικηγορική εταιρία Παπαβασιλείου-Μπαλλή και Συνεργάτες, αξιοποιώντας την πολύτιμη εμπειρία των ιδρυτών της –έγκριτων δικηγόρων με πολυετή προϋπηρεσία σε ανώτατες θέσεις νομικών διευθύνσεων τραπεζών, διεθνών ναυτιλιακών και ασφαλιστικών εταιριών– εξειδικεύεται στη νομική υποστήριξη της επιχειρηματικής, οικονομικής και εν γένει συναλλακτικής δραστηριότητας των πελατών της.

Στελεχώνεται από καταξιωμένους δικηγόρους περισσότερων νομικών ειδικοτήτων, κατόχους ακαδημαϊκών τίτλων και πτυχίων από κορυφαία ελληνικά και ξένα πανειστήμια, με αξιοσημείωτη συμβουλευτική και δικαστηριακή εμπειρία.

Πελάτες μας είναι τράπεζες, εταιρίες, επιχειρηματίες και ιδιώτες.

Η φιλοσοφία μας

Νικά δ’ ο μείων τον μέγαν
δίκαι’ έχων

Ο πρωταρχικός σκοπός της εταιρίας μας είναι η άρτια και ταχεία επιστημονική υποστήριξη των υποθέσεων με λογικό κόστος. Κάθε υπόθεση ανατίθεται σε χειριστή δικηγόρο, ειδικευμένο στο συγκεκριμένο αντικείμενο, πάντοτε υπό τη διαρκή συνεπικουρία και εποπτεία εταίρου, με στόχο τη διασφάλιση των συμφερόντων του πελάτη. Όταν η σπουδαιότητα ή η πολυπλοκότητα της υπόθεσης το απαιτεί, συστήνεται ομάδα περισσότερων χειριστών δικηγόρων, η οποία ομοίως εποπτεύεται από εταίρο. Σε κάθε περίπτωση, ιδιαίτερη μέριμνα λαμβάνεται, ώστε ο αριθμός των χειριστών δικηγόρων να περιορίζεται στον απολύτως αναγκαίο, προκειμένου να αποφεύγεται περιττή χρέωση του εντολέα.

Στελέχωση


Η εταιρία μας απασχολεί  εσωτερικούς  δικηγόρους  σε  όλους  τους τομείς ειδίκευσής της.  Παράλληλα διατηρεί δίκτυο εξωτερικών δικηγόρων, συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών πανελλαδικά, οι οποίοι επιλέγονται με αυστηρά κριτήρια, προκειμένου να καλύπτονται οι ανάγκες εξώδικων και δικαστικών ενεργειών αποτελεσματικά σε όλη τη χώρα.

Διαθέτει απολύτως  οργανωμένο  εσωτερικό  λογιστήριο,  βιβλιοθηκονόμο,  τεχνικούς υποστήριξης δικτύου και έμπειρο διοικητικό προσωπικό. Η εταιρία μας διαθέτει εξαιρετικά αυστηρό σύστημα αξιολόγησης του προσωπικού και των συνεργατών της. Βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων ελέγχεται η ποιοτική και η ποσοτική απόδοση, καθώς και η τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων, που τίθενται είτε από τον εντολέα είτε από τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της.

Δίκαιο

Εγκαταστάσεις - Υποδομές


Η εταιρία εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Αμαλίας 2 & Όθωνος στο Σύνταγμα. Διαθέτει βιβλιοθήκη αποτελούμενη από 2.500 τόμους, καθώς και την πλειονότητα των νομικών περιοδικών, καταλογογραφημένη με το διεθνές πρότυπο UNIMARC και ταξινομημένη με ταξινομικό σύστημα DEWEY. Η πρόσβαση στις κυριότερες διεθνείς και ελληνικές ψηφιακές βάσεις δεδομένων εξασφαλίζει άμεση ενημέρωση για τις εξελίξεις στη νομοθεσία, τη νομολογία και τη βιβλιογραφία.

Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει δοθεί στον εξοπλισμό της εταιρίας μας με την πλέον σύγχρονη τεχνολογία. Χρησιμοποιούνται επιλεγμένα και αξιόπιστα συστήματα προγραμματισμού, η άψογη λειτουργία των οποίων υποστηρίζεται από μόνιμο εξειδικευμένο διοικητικό και τεχνικό προσωπικό, άριστα εκπαιδευμένο. Με τον τρόπο αυτόν επιτυγχάνεται η άμεση παρακολούθηση και εξέλιξη των υποθέσεων σε εξατομικευμένη βάση και η ενημέρωση των εντολέων σε πραγματικό χρόνο για κάθε στάδιο της υπόθεσης.

Επικοινωνία