ΛΟΙΠΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥ

Η εταιρία μας συνεργάζεται με έγκριτους δικηγόρους,πανελλαδικά για το χειρισμό υποθέσεων:

* Ποινικού δικαίου
* Φορολογικού δικαίου
* Εργατικού δικαίου
* Διοικητικού δικαίου