ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

 

  • Η εταιρία μας διαθέτει μεγάλη εμπειρία και τεχνογνωσία σε θέματα εξώδικης και δικαστικής είσπραξης οφειλών με εντολείς τράπεζες, εταιρίες και ιδιώτες
  • Η ειδίκευση των εταίρων και στελεχών μας στην αναγκαστική εκτέλεση περιβάλλει με επιστημονικό κύρος όλη τη διαδικασία της είσπραξης
  • Η αυστηρά οργανωμένη εσωτερική διάρθρωση της εταιρίας μας και το κατάλληλα εκπαιδευμένο ανθρώπινο δυναμικό εγγυάται υψηλά ποσοστά εισπράξεων
  • Η εταιρία μας εισηγείται, γνωμοδοτεί και προτείνει ενέργειες και διαδικασίες ανάλογα με την ιδιομορφία του εκάστοτε φακέλου, που μεγιστοποιούν το εισπρακτικό αποτέλεσμα
  • Βασικός γνώμονας της επιλογής των ενεργειών για τη διασφάλιση των εντολέων είναι η ελαχιστοποίηση της δαπάνης τους
  • Επιτυγχάνουμε αποτελεσματικές αναδιαρθρώσεις και ρυθμίσεις οφειλών
  • Η εταιρία μας διακρίνεται για την αμεσότητα και ταχύτητα της ενημέρωσης των εντολέων της για όλες τις εξώδικες και δικαστικές ενέργειες και τα αποτελέσματά τους, μέσω του άρτιου τεχνολογικού εξοπλισμού και των εξειδικευμένων συστημάτων της, με αναλυτικές αναφορές και συνεχή ροή πληροφοριών
  • Κατορθώνουμε να συνδυάζουμε τη διεκπεραίωση υψηλότατου όγκου αναθέσεων με διαρκή και εξατομικευμένη νομική παρακολούθηση